Duurzaam ondernemen

Charter Duurzaam Ondernemen

Het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan een continue verbetering van de prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak.

 

Duurzaam Ondernemen

Milieu

Derde Construct bouwt zeer bewust een milieubeleid uit en wil verder gaan dan het strikt verplichtte.

Concreet houdt dit onder meer in:

Op de site

 • Milieuvergunning klasse 2
 • Maximale thermische isolatie van het bedrijfsgebouw
 • Regenwaterbuffering voor herbruik
 • Olie- en vet afscheider
 • Sorteren van afval

 

Op de werven

 • Evalueren van de uitvoeringsmethodes op milieu-impact
 • Optimale scheiding van diverse materialen en afval
 • Maximale recyclage

 

Continue bekommernis

 • Sensibilisering van de medewerkers
 • Regelmatig toetsen van het gevoerde beleid
 • Inwinnen van adviezen en opvolgen van aanbevelingen inzake milieu

 

Derde Construct behaalde het Milieucharter van VOKA

Certificaat Milieucharter 2011

Certificaat Milieucharter 2010

Certificaat Milieucharter 2009

Veiligheid

 • Permanente opleidingen
 • PBM's
 • Gekeurde installaties en machines

Opleiding

Derde Construct maakt gebruik van geavanceerde technieken in verschillende domeinen. Permanente bijscholing van medewerkers op alle niveau is primordiaal.

Alle arbeiders van Derde Construct konden deelnemen aan een  workshop 'leiderschap en leiding geven'. Een professionele coach begeleidde de sessie en benadrukte het belang van communicatie en samenwerking. Naast het feit dat heel wat bruikbare tips werden meegegeven, kreeg ook de team spirit een serieuze boost. 

Derde Construct hecht veel belang aan opleiding en bijscholing van hun medewerkers:

 • Praktische opleiding, theoretische lessen of workshops
 • In opleidingscentra, op de werf of op de site.

 

Enkele concrete voorbeelden:

 • Mentoropleiding voor ploegbazen (via Confederatie Bouw - FVB)
 • Workshop 'leiderschap en leidinggeven' voor alle arbeiders (in-house door een professionele coach)
 • Aanbrengen van vloeibare waterdichting ALSAN (bij fabrikant)
 • Bitumineusedakdichting voor platte daken (via VDAB)
 • Opleiding AutoCAD voor bedienden
 • Rijbewijs C

 

Dat Karel Derde, eigenaar en gedelegeerd bestuurder van Derde Construct, ook provinciaal voorzitter is van het Fonds voor Vakopleidingen in de bouw, getuigt van het belang dat hij hecht aan opleiding.

Partners

    VlaWeBo